ICT-design

 

Pakume arvutigraafikal põhinevaid teenuseid
ICT-DESIGN OÜ
 

 

TEGEMISED

HINNAD

KONTAKT

 

 

 

Siin on mõned näited tekkinud küsimustest/lahendustest. info@ictdesign.ee

 

PDF failid

 • PDF dokumendi parooliga kaitsmine.
 • Pisiparandused olemasolevas dokumendis.
 • Pikale PDF failile oli tarvis lisada sisukord ja tekstisisesed viited.
 • Sooviti PDF template´i nii, et osad elemendid failis ei trükkuks.
 • Sooviti interaktiivset PDF-i, sai lisatud videod, viitelingid ja lehe animatsioon (interaktiivne tootekataloog).
 • Erinevate PDF failide salvestamine üheks ja erinevateks osadeks.

PowerPoint - Prezi ettekanded

 • Finantsaruande ettekanne sai loodud Prez´is, et paremini esitleda suuri tabeleid.
 • Kliendil oli olemas kujundus, mille peal oli tarvis tekst- ja arvandmeid visualiseerida nii, et osa kujundusest vastavalt muutuks ja osa mitte.
 • Terviklahendus PowerPoint slaidipõhjadele; ühtne stiil tabelitel, graafikutel, värviruumil.
 • Päevakorra slaidi loomine, viidetega teistele ettekannetele ja videotele.
 • Esitluse visuaali parandamine, standard Exceli graafikute ümbertöötlus ja olulise info parem esile toomine.

Word´i dokumendid

 • Stiilikomplekt vajas korrastamist.
 • Pikas Word´i template´is oli tarvis üks tekstiväli lisada nii, et ühte välja muutes, muutuksid kõik sama sisuga väljad üle dokumendi.
 • Word´i failile oli tavis lisada üle lehe taustapilti nii, et pilt kenasti ühe pildina ilmuks ka pdf-is ja välja trükkuks.
 • Hulgipostitusega (Mail Merge) oli vaja kaasa lisada faile attachment´e.
 • Lehe nummerduste korrastamine.

Vektorgraafika

 • Oli visand, mis vajas vektoriks üle joonistamist.
 • Skaneeritud pilt sai üle joonistatud vektoriks.